Weryfikacja wydruku

Niniejszy formularz jest przeznaczony głównie dla osób chcących potwierdzić wiarygodność zaświadczeń o wielokrotnym ubezpieczeniu oraz o szkodach istotnych pojazdu. Wprowadzenie unikalnego numeru dokumentu wyświetla oryginalnie pobraną wersję. Porównanie obu wersji pozwala ocenić czy dostarczony dokument jest prawidłowy. Formularz jest zabezpieczony polem captcha. Jednocześnie informujemy, że dokumenty generowane są automatycznie na portalu internetowym UFG nie wymagają podpisu ani pieczęci.